Org. nr.: 993 943 924 Kontonr.: 4230 06 57308 Vipps: #93873
Logg inn

Logg inn

Nyheter

Informasjon om coronavirus

Her er litt informasjon og konsekvenser for Gauldal SK sine medlemmer og vår aktivitet pga Coronaviruset. Generelt: Utbruddet og spredningen av Coronaviruset vil påvirke våre aktiviteter i de kommende uker og måneder. Vi følger de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Idrettsforbundet har også en temaside: www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/.

Konklusjonen er at all planlagt idrettsaktivitet avlyses/utsettes inntil videre.

Vi ber om at ingen ryttere melder seg på noen ritt, før vi vet endelig om klubben skal delta på rittene hensyntatt utviklingen av viruset. Dette har også sammenheng med refusjonsordninger av startkontingent, samt frister og vilkår for avbestilling av overnatting.

Samlingen i Belgia for Elitelaget er avlyst og vi ser nå an situasjonen med tanke på:
- Klubbkveld blir trolig utsatt
- Oppstart fellestreninger etter påske blir trolig utsatt
- Tambarskjelvesprinten 13 Mai må trolig flyttes
- Norgeshus Gauldal 3 dager 30 Mai-1 Juni
- Tempocup 11 Juni

Styret sammen med arrangementsansvarlig vil løpende vurdert om det er forsvarlig at de gjennomføres hensyntatt myndigheters anbefalinger. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å følge de forebyggende råd som er gitt av offentlige myndigheter for å begrense spredning av viruset.

Styret Gauldal SK

MB 300 tra MS 300 tra EVVS 300 tra UX 300 tra TT 300 tra GM 300 tra GB 300 tra R1000 300 tra